Coronavirus (Update 3)

22/04/2020

Op advies van het KNMT (branche organisatie) en het RIVM hebben we besloten de praktijken met ingang van 23 april weer open te stellen voor alle reguliere mondzorg. Het gaat daarbij om zorg in de mondzorgpraktijk voor patiënten die geen symptomen vertonen van een (mogelijke) COVID-19 infectie. 

Patiënten met symptomen passend bij een COVID-19-infectie en personen met een bewezen COVID-19 infectie worden voor spoedeisende mondzorg alleen behandeld in een Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). De tandarts verzorgt de verwijzing naar CAM.

Binnen onze praktijken worden de "Richtlijnen Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken" altijd al stringent nageleefd. Daarnaast zijn we als praktijk ISO-gecertificeerd. Dit betekent dat we de hoogste hygiëne protocollen hanteren. Aanvullend hebben we op de praktijklocaties maatregelen genomen in het kader van de Corona uitbraak. Dit om de veiligheid van patiënten en zorgmedewerkers te garanderen.

 

Wat verwachten we van u bij een bezoek aan de tandartsenpraktijk:

  • Neem thuis uw temperatuur op voordat u naar de praktijk komt. Indien hoger dan 37,5 graden, neemt u dan eerst contact op met de praktijk.

  • Kom zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding.

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte en aan de balie. Afstanden worden op de vloer met duidelijk zichtbare lijnen aangegeven.

  • Wij voeren actief deurbeleid. Dit houdt in dat u bij de deur wordt opgehaald door een medewerker.

  • Bij binnenkomst de handen desinfecteren met handalcohol. Een dispenser staat bij de ingang ter beschikking.

  • Geef geen handen. 

  • Raak geen deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen etc. aan.

  • De baliemedewerker of tandarts stelt aanvullende vragen over uw gezondheid gericht op COVID-19 voordat u behandeld wordt.

  • Voorafgaand aan de behandeling vraagt de mondzorgverlener uw mond te spoelen met desinfecterend middel (mondwater).

 

We begrijpen dat dit wederom ingrijpende maatregelen zijn. De mondzorg levert echter een belangrijke bijdrage aan de ‘kwaliteit van leven’ van haar patiënten en moet problemen voorkomen die de algemene gezondheid van de patiënten kunnen aantasten. Het is op dit moment dan ook van het grootste belang om alle maatregelen te respecteren, zodat we de gewenste zorg kunnen bieden. We moeten dit met elkaar doen. We rekenen dan ook op uw begrip. 

Diana Creutzburg, tandarts en praktijkeigenaar

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Als je doorgaat met bladeren, accepteer je