Heeft u een klacht?

Een persoonlijk gesprek

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

U kunt direct contact met ons opnemen of het klachtenformulier invullen en versturen.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Op deze patiënten website kunt u via een contactformulier vragen stellen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Zowel de site als het TIP geven u onafhankelijk advies en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachtenservice

Indien wij gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenservice waarbij wij zijn aangesloten. Deze klachtenservice voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).

Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. In eerste instantie wordt er met behulp van een klachtenfunctionaris gekeken of er toch een oplossing gevonden kan worden. Lukt dit niet dan kunt u aankloppen bij de Geschillencommissie Mondzorg. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Hoger beroep is niet mogelijk.

Voor meer informatie kunt u naar www.knmt.nl/patienten.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.