AVG

Document privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG geldt voor de gehele Europese Unie en is aan strenge eisen onderworpen. Middels het document “privacyverklaring” kunt u inzien wat uw en onze rechten en plichten zijn.”

Klik hier om het document te downloaden.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.